Styrets sammensetning

Styreleder
Sten Magne Engen

Nestleder
Tore Benjaminsen

Styremedlemmer
Roald M.Engeness
Edel Borgen
Ola Stavseth
Kyrre Jensen
Anders Samuelsen
Roar Wedding

Varamedlemmer
Johan Ludvig Notø
Vigdis Klæbo Hultgren
Inger-Lise Magnussen
Britt Solvik
Anne Ma. Cameron